Cacao world

Cacao Origins

 • v historii bylo kakao úzce propojeno s kulturou mayů …. v současnosti známe kakao zejména jako hlavní ingredienci obrovského čokoládového průmyslu (konzum) …, ale ztratili jsme kontakt s jeho historickými kořeny (ceremonialita, zdroj energie, symbol bohatství). z kakaa se stal konzum.

 • cocoa is grown in equatorial climates and the majority of commercially available cocoa comes from Africa.

 • produkt, který se používá i ke spirituálním ceremoniím není v souladu s etikou a lidskými hodnotami

 • my cacao journey

Cacao dance ceremony

 • odkaz na cacao dance

 • blablablabla

Cacao People

 • sama mám s tímto osobní zkušenost z brazilské bahie

 • vliv na místní obyvatelstvo a jejich socio-ekonomickou situaci (život)

 • poor working conditions, low prices of cocoa, deforestation, new age slave systems

 • nemocné kakao se používá k výrobě levnější čokolády

 • zarazilo mě, že místní lidé, kteří se na výrobě kakaa podílí nemají přístup k produktům, které sami vyrábí

Cacao Environment

 • je důležité znát původ kakaa, kontext jeho pěstování má přímý vliv na životní prostředí, jeho procesováním dochází ke ztrátě nutričních hodnot kakaa.

 • způsoby pěstování kakaa: agrolesnictví vs. monokulturyvliv na životní prostředí, přirozenou biodiverzitu, rovnováhu atd.

Cacao Lifestyle

 • cacao jako životní styl - jemnost, (kakaová) energie, vibrace, láska, sebepéče…

 • je důležité vědět co podporuji svým nákupem kakaa / na čem se podílím svým nákupem kakaa (tím se dá končit před nabídkou ceremoniálního kakaa)

Cacao Body
 • Health benefits věděckýy podložené benefity vědecké podložené cacao jako životní styl